English Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese Thai Vietnamese Indonesian Russian Turkish Spanish Italian Portuguese French Arabic

Thống kê chi phí học Đại học / Cao đẳng

USAcademics-vn.com không cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ kinh phí nào.

Chắc hẳn các bạn cũng biết rằng, chi trả cho việc học tập sau bậc trung học cơ sở là một điều không hề dễ dàng tại Hoa Kỳ. Hơn hai phần ba các sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ trang trải học phí bằng tài khoản cá nhân và trợ giúp tài chính từ gia đình. Chỉ có khoảng 20% sinh viên quốc tế được nhận hỗ trợ tài chính cho phần lớn các chi phí này từ trường cao đẳng hoặc đại học Hoa Kỳ.

Hội đồng Đại học (The College Board) thường xuyên công bố kết quả các cuộc khảo sát tại các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ về chi phí học tập. Dĩ nhiên, chi phí học tập giữa các trường có sự chênh lệch rất lớn. Hội đồng đã thống kê chi phí học tập trung bình cho một năm học đại học (chưa bao gồm chi phí sinh hoặc) như sau:

  • Trường cao đẳng công lập hệ 2 năm: $2,713 (chủ yếu cấp bằng hệ 2 năm - Associate Degree)
  • Trường cao đẳng/đại học công lập hệ 4 năm: $19,595 (đối với sinh viên quốc tế) (cấp bằng cử nhân và cao học)
  • Trường cao đẳng/đại học tư: $27,293 (cấp bằng cử nhân và cao học)

Dưới đây là danh sách cụ thể các chi phí thông thường đối với sinh viên quốc tế:

Chi phí ước tính cho mỗi năm học
(Quy đổi tiền tệ)
Trung bình thấp Trung bình cao
Phí hồ sơ, tùy trường $ 0 $ 100
Phí thi đầu vào, tính theo lượt $ 100 $ 200
Học phí và lệ phí $ 2,700 $ 40,000
Sách và tài liệu học tập $ 1,000 $ 2,000
Phí đi lại $ 1,000 $ 2,000
Phí ăn ở (phòng đầy đủ tiện nghi) $ 8,000 $ 12,000
Báo hiểm y tế $ 800 $ 1,200
Chi tiêu cá nhân $ 1,500 $ 2,500
Tổng cộng $ 15,100 $ 60,000

Các nguồn kinh phí khác

Các Trung tâm tư vấn EducationUSA tại địa phương, được tài trợ bởi Cục Văn hóa Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là nguồn kinh phí chính thức dành cho các bậc học sau Phổ thông ở Hoa Kỳ. Các trung tâm này cũng có thể cung cấp các thông tin cập nhật về những cơ hội học bổng có hạn.

Funding for U.S. Study Online là một cơ sở dữ liệu bao quát về các loại học bổng và tài trợ, được thành lập và duy trì hoạt động bởi Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). Funding for U.S. Study bao gồm tất cả các hình thức tài trợ học phí, dành cho tất cả các bậc học sau trung học cơ sở và tất cả các ngành học.