USjournal of Academics
English Simplified Chinese Traditional Chinese Hindi Korean Japanese Thai Vietnamese Indonesian Russian Turkish Spanish Italian German Portuguese French Arabic
 

Trường được đề cao


Đường dẫn trực
tiếp tới các trường

Chúng tôi mời bạn đến học tập tại Hoa Kỳ --
một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới!

Tìm kiếm các trường đại học, cao đẳng Hoa Kỳ, các Chương trình Anh ngữ Tìm kiếm các trường Đại học Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều trường đại học, cao đẳng danh tiếng và các chương trình Anh ngữ tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi xếp loại các sinh viên căn cứ vào lực học, vị trí địa lý và sở thích cá nhân. Hãy sử dụng biểu mẫu này để xem danh sách độc quyền của chúng tôi về các trường đại học, các trường cao đẳng hệ bốn năm, các trường cao đẳng cộng đồng, các chương trình ESL, các chương trình dành cho thanh niên (youth program), và các khoá học hè chất lượng cao của Hoa Kỳ. (Các sinh viên không cần phải đăng ký hay trả tiền cho dịch vụ này.)


Sơ đồ của các trường Đại học, Cao đẳng và các Chương trình Anh ngữ Hàng đầu Hoa Kỳ Sơ đồ của các trường Đại học, Cao đẳng và các Chương trình Anh ngữ Hàng đầu Hoa Kỳ
Nếu bạn đã biết nơi bạn muốn đến học ở Hoa Kỳ, hãy sử dụng bản đồ tương tác của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để xác định ra các trường đại học mà chúng tôi khuyến nghị. Chúng tôi làm đại diện cho các chương trình được chính thức công nhận, với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ sinh viên quốc tế về các quy định thị thực, hỗ trợ tài chính, chuyển tiếp tín chỉ học tập tới và từ những trường đại học khác, và những vấn đề cụ thể của sinh viên ở mọi lứa tuổi khi họ bắt đầu những trải nghiệm du học tại Hoa Kỳ.


Lịch biểu của các Triễn lãm Giáo dục Hoa Kỳ trên toàn thế giới
Chúng tôi mời bạn (cũng người thân và bạn bè) hãy đến gặp trực tiếp các đồng nghiệp của chúng tôi, những người luôn mong được chào đón bạn tới trường của họ. Tiếp cận lịch sự kiện của chúng tôi, vì chúng tôi thường xuyên cập nhật các sự kiện đồng thời cũng đăng tải thêm những sự kiện mới!